Думки експертів
Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Світовий ринок: виробництво молока росте в Північній півкулі, а в Океанії падає

Навесні виробництво молока-сировини збільшується в Північній півкулі, в той час коли в Океанії навпаки скорочується під впливом аномальної спеки внаслідок природного явища Ель-Ніньо. В квітні…

Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Весняний тренд: що стримує ріст світового виробництва молока?

Певне покращення надоїв в США та ЄС на початку весни поєднувалося зі скороченням обсягів виробництва молока в Океанії. Скороченню виробництва молока у сприяють погодні умови,…

Огляд змін до законодавства про оподаткування (ЗУ №2120-ІХ)

Консультація підготована: Катерина Дудка, +38 067 214 45 82

17 березня 2022 року офіційно опубліковано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» №2120-ІХ, прийнятий Верховною Радою України 15 березня 2022 року (колишній законопроект №7137-д*).         

*!!! У консультації про безоплатну передачу продукції, товарів (дати гіпер-лінк на вже розміщений пост на сайті від 17.03.2021_IFC_АВМ_Облік_безоплатна передача продукції ЗСУ ТО) ми посилалися на проект.

Зверніть увагу: в остаточній редакції Закону є позитивні зміни щодо ПДВ (доповнений перелік органів та установ передача товарів яким, не вважається реалізацією.

Закон встановлює особливості справляння податків та зборів на період до припинення/скасування воєнного стану на території України, запровадженого Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року, та доповнює спеціальні правила оподаткування на період дії воєнного стану, запроваджені Законом України №2118-IX* від 3 березня 2022 року.

*Огляд змін за цим законом ми робили у попередній розсилці

Закон набирає чинності з дня його опублікування -  з 17 березня 2022 року.

Нижче викладені основні зміни, які Закон вносить до Податкового кодексу України:

1. Адміністрування податків

 • Відшкодування шкоди платникам податків.

Шкода, заподіяна платникам податків бездіяльністю контролюючих органів/їх посадових (службових) осіб, зумовлена режимом воєнного/надзвичайного стану, не підлягає відшкодуванню. Це не стосується шкоди, заподіяної внаслідок протиправних рішень та дій контролюючих органів, яка підлягає відшкодуванню в загальному порядку.

 • Нарахування пені на зобов'язання платників податку.

Пеня не нараховуватиметься (а нарахована – підлягатиме анулюванню) за порушення, які виникли внаслідок введення воєнного, надзвичайного стану. Водночас, ПКУ не деталізує, за яких умов та/або які саме порушення вважаються такими, що виникли внаслідок їх введення.

 • Нарахування пені на зобов'язання бюджету.

Пеня за несвоєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість («ПДВ») не буде нараховуватися, якщо відшкодування здійснене несвоєчасно внаслідок форс-мажорних обставин у зв'язку із введенням воєнного/надзвичайного стану.

 • Зупинення дії «карантинного» мораторію на податкові перевірки та строків давності.

Закон зупиняє дію п. 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, який встановлює мораторій на деякі податкові перевірки та зупиняє строки податкової давності у зв'язку з карантином, для уникнення колізій зі спеціальними податковими правилами, запровадженими на період дії воєнного, надзвичайного стану.

Внаслідок передбачених Законом змін після припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану «карантинний» мораторій охоплюватиме фактичні перевірки, які раніше були виключені зпід його дії.

 • Поновлення камеральних та фактичних перевірок на час воєнного стану.

Закон виключає з мораторію на податкові перевірки, який діє на період до припинення/скасування воєнного стану:

- камеральні перевірки, для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування з ПДВ на підставі податкових накладних/розрахунків коригування, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних («ЄРПН»), та митних декларацій;

- фактичні перевірки.

При цьому, в разі виявлення порушень законодавства в рамках зазначених перевірок до платників податків застосовуються заходи відповідальності, передбачені ПКУ, без урахування мораторіїв на застосування штрафних санкцій/пені у зв'язку з карантином чи воєнним станом.

Законом передбачено, що фактичні перевірки можуть стосуватися забезпечення можливості проведення розрахунків за товари/послуги з використанням електронних платіжних засобів.

У зв'язку з цим Державна податкова служба України наділяється правом складати протоколи про порушення платниками податків порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів.

 • Зупинення перебігу строків.

На період до припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану зупиняється перебіг:

- всіх строків, контроль за дотриманням яких покладається на контролюючі органи (однак в Законі чітко не вказано які конкретно строки маються на увазі);

- строків, визначених для фінансових установ та контролюючих органів щодо надсилання повідомлення про відкриття або закриття рахунку та повідомлень про взяття/відмову у взятті рахунку на облік контролюючим органом;

- строків, встановлених для контролюючих органів щодо взяття на облік за основним місцем обліку/податковою адресою юридичних осіб/їх підрозділів та фізичних осіб-підприємств відповідно, а також строків для передачі контролюючими органами інформації про взяття на облік цих осіб до ЄДР.

2. ПДФО та ЄСВ

 • Звільнення від оподаткування ПДФО благодійної (у тому числі гуманітарної) допомоги.

Законом звільняється від ПДФО благодійна допомога, яка виплачена протягом дії воєнного чи надзвичайного стану на користь:

- учасників бойових дій-військовослужбовців та працівників визначених Законом органів національної безпеки (зокрема, для закупівлі спеціальних засобів індивідуального захисту, технічних засобів спостереження, медичних та лікарських товарів, для допомоги на лікування, реабілітацію та медичне обслуговування);

- працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які забезпечують національну безпеку та оборону України від збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи в районах проведення бойових дій та фізичних осіб, які проживають або вимушено покинули своє помешкання у зв’язку з проведенням бойових дій (зокрема, для допомоги на лікування, реабілітацію та медичне обслуговування).

Також звільняється від ПДФО цільова та нецільова благодійна допомога постраждалим від збройної агресії Російської Федерації в період дії воєнного, надзвичайного стану.

 • Податкова знижка з ПДФО.

Закон дозволяє включити до податкової знижки платників податку за результатами 2022 року благодійні внески неприбутковим організаціям у розмірі не більше 16% річного оподаткованого доходу (раніше – не більше 4%).

 • Витрати осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю, та ФОП на загальній системі оподаткування.

Витрати осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю, та ФОП на загальній системі оподаткування, пов'язані з провадженням господарської діяльності за 2022 рік, можуть включати документально підтверджені витрати – вартість майна/грошові кошти, добровільно передані визначеним Законом органам та установам для потреб забезпечення оборони держави та суб'єктам у сфері охорони здоров'я (див. перелік у розділі 4 вище);  на спеціальні рахунки, відкриті НБУ для збору коштів.

 • Особливості нарахування ЄСВ під час дії воєнного стану.

До припинення/скасування воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення/скасування Закон дозволяє ФОП, особам, які провадять незалежну професійну діяльність, та членам фермерського господарства не сплачувати ЄСВ за себе. Крім того, ці особи не сплачують ЄСВ у разі відсутності в них доходу (прибутку) у зазначених звітних періодах.

Законом впроваджений мораторій на проведення перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, на час дії воєнного стану та протягом 3-х місяців після його припинення/скасування.

Розпочаті, але не завершені перевірки, зупиняються на цей період. Протягом цього ж періоду не будуть застосовуватися штрафні санкції та пеня за порушення законодавства про ЄСВ, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Протягом періоду мобілізації роботодавці  - платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування - фізичні особи - підприємці, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиного податку, мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України.

3. Податок на прибуток підприємств

 • Використання коштів неприбуткових підприємств, установ, організацій

На період дії воєнного, надзвичайного стану неприбуткові організації незалежно від статутних напрямів їх діяльності можуть перераховувати кошти на користь:

- визначених Законом органів та установ для потреб забезпечення оборони держави та суб'єктів у сфері охорони здоров'я (перелік нижче р. 4);

- на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

 • Віднесення благодійної допомоги до витрат.

Законом розширено перелік витрат, які можуть бути повністю враховані платниками податків для цілей податку на прибуток.

Зокрема, розширюється перелік одержувачів товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається КМУ, які добровільно перераховуються (передаються) для потреб забезпечення оборони держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Цей перелік додатково включає:

 1. Державну службу України з надзвичайних ситуацій;
 2. сили цивільного захисту;
 3. заклади охорони здоров’я державної та/або комунальної власності;
 4. структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Крім того, Закон дозволяє включати до складу витрат у повному обсязі суми коштів, перерахованих платниками податку на спеціальні рахунки, відкриті НБУ для збору коштів.

4. ПДВ

 • Реалізація товарів/послуг для цілей ПДВ.

До переліку операцій, що не вважаються операціями з «реалізації» для цілей оподаткування, додані операції з добровільної передачі, відчуження та/або вилучення коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, на користь наступних визначених Законом органів та установ:

 1. Збройних сил України;
 2. добровольчих формувань територіальних громад;
 3. Національної гвардії України;
 4. Служби безпеки України;
 5. Служби зовнішньої розвідки України;
 6. Державної прикордонної служби України;
 7. Міністерства внутрішніх справ України;
 8. Управління державної охорони України;
 9. Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 10. інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднань, військових частин, підрозділів, установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
 11. органів місцевого самоврядування;
 12. Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
 13. сил цивільного захисту;
 14. закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 • Передання/надання товарів та послуг для потреб забезпечення оборони та ін. і нарахування «умовних» зобов'язань з ПДВ.

Протягом дії воєнного, надзвичайного стану не вважаються використаними в неоподатковуваних ПДВ/негосподарських операціях товари, придбані платником податку в оподатковуваних ПДВ операціях та:

- знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили під час дії воєнного, надзвичайного стану;

- передані в державну/комунальну власність, в тому числі на користь добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України під час дії воєнного, надзвичайного стану. Не є постачанням (а отже, не є об'єктом оподаткування ПДВ) передача чи надання товарів/послуг визначеним Законом органам та установам для потреб забезпечення оборони держави і суб'єктам у сфері охорони здоров'я (див. повний перелік вище), крім випадків, коли такі операції оподатковуються ПДВ за ставкою 0%. У разі здійснення таких операцій податкові зобов'язання з ПДВ за п. 198.5 ПКУ не нараховуються.

 • Право на податковий кредит на період дії воєнного стану.

На період дії воєнного стану платники ПДВ зможуть включати до податкового кредиту з ПДВ суми, за якими податкові накладні не зареєстровані у ЄРПН, але наявні необхідні належним чином оформлені первинні (розрахункові) документи. Відповідні податкові накладні потрібно буде зареєструвати в ЄРПН протягом шести місяців після припинення/скасування воєнного стану та (за необхідності) уточнити обсяг задекларованого податкового кредиту.

 • 7% ПДВ на ввезення та постачання деяких товарів.

На період дії воєнного, надзвичайного стану за ставкою у розмірі 7% (замість 20%) оподатковуються ПДВ операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України:

- бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, на які Законом встановлена нульова ставка акцизного податку (див. нижче);

- нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00.

 • Ліміт для обов'язкової реєстрації платниками ПДВ благодійних організацій.

Відповідно до Закону, операції благодійних громадських об'єднань та/або благодійних організацій з надання благодійної допомоги протягом 2022 року не враховуватимуться ними при визначенні обсягів постачання для цілей обов'язкової реєстрації платником ПДВ.

5. Спрощена система оподаткування

 • Єдиний податок для ФОП 1-ої та 2-ої груп.

З 1 квітня 2022 року до припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану ФОП, які є платниками єдиного податку 1-ої та 2-ої груп, можуть не сплачувати його та не подавати декларації з єдиного податку за періоди такої несплати.

 • Розширене коло платників єдиного податку 3-ої групи та спеціальні правила оподаткування для них.

З 1 квітня 2022 року до припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану платниками єдиного податку 3- ої групи зможуть бути ФОП та юридичні особи – суб'єкти господарювання (крім нерезидентів). При цьому:

 1. Обсяг їхнього річного доходу не повинен перевищувати 10 млрд грн.
 2. Кількість працівників – необмежена.
 3. До них не повинні застосовуватися обмеження, передбачені п. 291.5 ПКУ (в тому числі щодо структури власності
 4. однак, платниками єдиного податку за цими правилами не можуть бути суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, обмін іноземної валюти, виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів, видобуток, реалізацію корисних копалин, а також фінансові установи.
 5. Ставка єдиного податку визначається в розмірі 2% від доходу.
 6. Порядок сплати єдиного податку за цими правилами додатково визначатиме КМУ.
 7. Такі платники звільняються від обов'язку нарахування, подання звітності та сплати ПДВ з операцій постачання товарів/послуг на території України.

При цьому не зрозуміло чи зберігається за такими платниками єдиного податку статусу платників ПДВ з усіма відповідними наслідками (зарахування податкового кредиту, нарахувати ПДВ у зв'язку з невикористанням товарів/послуг, при придбанні яких був визнаний податковий кредит..)

Перехід на спрощену систему оподаткування здійснюється шляхом подання до контролюючого органу заяви, що має бути подана до кінця місяця, який передує місяцю переходу. Новостворені суб'єкти господарювання можуть стати платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. Звертаємо увагу, що з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану, всі платники єдиного податку за спеціальними правилами автоматично повернуться до системи оподаткування, платниками якої вони були до переходу на спрощену систему за спеціальними правилами.

6. Акцизний податок

 • Реалізація пального для цілей акцизного податку.

На період дії воєнного, надзвичайного стану не вважаються реалізацією пального (а отже, не підлягають оподаткуванню акцизним податком) операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального:

- через примусове відчуження чи вилучення майна для потреб держави відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»;

- Збройним силам України та іншим визначеним Законом органам та установам (див. повний перелік у розділі 4 вище) без попереднього або наступного відшкодування їх вартості;

- як гуманітарної допомоги в порядку, встановленому КМУ. Зазначеними вище операціями також доповнено перелік випадків, коли у платника податків не виникає зобов’язання з акцизного податку щодо втраченого підакцизного товару (продукції).

 • Нульові ставки акцизного податку на окремі товари.

На період до припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану ставка акцизного податку на бензини, важкі дистиляти, скраплений газ та інші гази, бутан та ізобутан становить 0 євро за 1000 літрів.

 • Облік пального та спирту етилового на акцизних складах.

Обліку пального та спирту етилового на акцизних складах, які є частково зруйнованими та розташовані в районах проведення бойових дій або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації буде відбуватися на підставі даних інвентаризації, проведеної після закінчення зазначених подій.

 • Акцизні марки на імпортовані тютюнові вироби.

На період до припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану Закон дозволяє ввезення на митну територію України тютюнових виробів, маркованих марками акцизного податку, які не є документами суворого обліку та надруковані за межами України на замовлення виробників/імпортерів. Таке ввезення можливе за наявності на офіційному веб-сайті ДПС повідомлення про відсутність можливості забезпечити продаж марок акцизного податку імпортерам тютюнових виробів. Для ввезення такої промаркованої продукції платник податків надає Державній митній службі України разом з митною декларацією платіжний документ, який підтверджує сплату акцизного податку в повному обсязі та інформацію про марки акцизного податку, які повинні відповідати вимогам законодавства України. Обіг таких маркованих тютюнових виробів здійснюється до їх повної реалізації кінцевому споживачу, але не пізніше ніж через 3 місяці після припинення/скасування воєнного стану.

7. Плата за землю та мінімальне податкове зобов'язання

З 1 березня 2022 року до кінця року, наступного за роком, в якому припинено/скасовано воєнний, надзвичайний стан, фізичні та юридичні особи звільняються від плати за землю щодо земельних ділянок, які:

- розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до переліку КМУ;

- визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

За 2022 та 2023 податкові (звітні) роки щодо цих ділянок також не нараховується та не сплачується мінімальне податкове зобов'язання.

8. Екологічний податок

За 2022 податковий (звітний) рік не нараховується та не сплачується екологічний податок щодо об'єктів оподаткування, які розташовані на територіях, де ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до переліку КМУ.

9. Мито

Закон значно розширює та конкретизує перелік товарів оборонного призначення, які при ввезені або вивезені з території України звільняються від ввізного/вивізного мита. Так, до цього переліку включаються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, засоби спеціального зв’язку, космічна техніка військового та подвійного призначення, засоби індивідуального захисту, спеціальні засоби та транспортні засоби, спеціальний формений одяг, товари подвійного використання тощо.

10. Інші зміни

 • Електронні сервіси ДПС.

До припинення/ скасування воєнного, надзвичайного стану надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8 до 18 години.

 • Податкова застава.

Відповідно до Закону, майно платника податків звільняється з податкової застави з дня отримання рішення керівника військово-цивільної адміністрації про його вилучення без застосування вимог ст. 92 ПКУ. У разі оплатного вилучення майна відповідні кошти спрямовуються на погашення податкового боргу платника податків, майно якого було вилучено.

 • Виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива.

Закон встановлює, що до припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану та протягом 3-х наступних місяців дозволяється обіг деяких тютюнових та тютюновмісних виробів з маркуванням, відмінним від маркування, визначеного законодавством України, за умови, якщо таке маркування відповідатиме вимогам законодавства країни ЄС виробника цих виробів, а саме:  сигарет з фільтром (код 2402 20 90 20 згідно з УКТ ЗЕД); тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням (код 2403 99 90 10 згідно з УКТ ЗЕД).

 • РРО

На період воєнного стану, надзвичайного стану, обставин непереборної сили Закон розширює часовий діапазон, в межах якого проведення розрахункових операцій може проводитися в режимі офлайн. Мораторій на санкції за порушення Закону про РРО у зв'язку з воєнним станом не буде поширюватися на санкції за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.


Консультація надана експертами АВМ та за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в рамках спільного проекту "Розвиток молочної галузі України" для підтримки господарств в умовах війни


! Якщо залишились питання – звертайтеся на гарячу лінію АВМ: office@avm-ua.org

Джерело: сайт ВРУ