Думки експертів
Яна Лінецька
аналітик
Асоціація виробників молока

Огляд ринку молока в Україні та світі

Ріст цін на молочну продукцію Індекс цін на молочну продукцію ФАО у квітні становив у середньому 147,1 пункту, що на 1,3 пункту (0,9%) більше, ніж у березні (графік 1), що стало восьмим поспіль місячним зростанням…

Яна Лінецька
аналітик
Асоціація виробників молока

Війна в Україні та світовий молочний ринок

Глобальний молочний ринок у першому кварталі поточного року розвивався під тиском факторів, сформованих ще в другій половині 2021-го. Загалом вони характеризувалися дисбалансом попиту і пропозиції, що утворився під впливом…

В Україні запущено платформу Prozorro+ з пошуку постачальників та організації закупівель у період воєнного стану

Безкоштовна платформа Prozorro+ на одному майданчику згуртує замовників, постачальників, виробників продукцiї і товарiв в Українi та закордоном для забезпечення потреб держави, гуманітраних штабів та вiдновлення українського бiзнесу в часи вiйни.

У зв'язку з вiйськовою агресiєю росiйської федерацiї проти України та введенням в Українi воєнного стану, згідно Указу Президента України вiд 24.02.2022 № 64/2022, Уряд  прийняв Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2022 № 169 "Деякi питання здiйснення оборонних та публiчних закупiвель товарiв, робiт і послуг в умовах воєнного стану" (далi - Постанова КМУ № 169).

Вiдповiдно до пункту 1 Постанови КМУ № 169 установлено, що в умовах воєнного стану обороннi та публiчнi закупiвлi товарiв, робiт i послуг здiйснюються без застосування процедур закупiвель та спрощених закупiвель, визначених Законами України "Про публiчнi закупiвлi" та "Про обороннi закупiвлi".

Щоб допомогти замовникам, постачальникам, виробникам продукцiї і товарiв в Українi створено платформу Prozorro+ для забезпечення потреб держави та вiдновлення українського бiзнесу в часи вiйни https://prozorro.gov.ua/page/plus.

Платформа націлена на масовий пошук компаній, які можуть постачати найбільш необхідні товари у період воєнного стану.


Головне завдання платформи Prozorro+ – це згуртувати український бізнес навколо нагальних потреб української держави та системно задовольняти їх.

Платформа збирає запити державних та місцевих органів влади, військово-цивільних адміністрацій та гуманітарних штабів, а також шукає постачальників в Україні та за кордоном, які продають необхідні нашій державі товари. В свою чергу, постачальники отримують додатковий ринок збуту власної продукцiiї.

Платформа працює за принципом маркетплейсу, де зустрiчаються органи влади (замовники), пiдприємцi (постачальники) та мiжнароднi донорськi органiзацiї.


Мінекономіки наголошують, що основними перевагами платформи Prozorro+ для пiдприємцiв, виробникiв та постачальників є:

  • простота закупiвлi через Prozorro+, проведення закупiвель без тендерної документацiї, у тому числi, технiчних вимог до предмета закупівлі;
  • швидкiсть закупiвлi;
  • чiткий перелік необхiдних товарів, на продаж яких можна переорієнтувати свiй бiзнес;
  • зазначений перелік може бути розширений;
  • можливiсть укладати договори напряму з замовником;
  • великий канал продажу та вiдсутнiсть маркетингових витрат;
  • безкоштовна реєстрацiя та користування функціональними можливостями платформи;
  • у випадку необхiдностi, можливiсть отримати консультацiї у спеціалістів команди Prozorro+

Закупiвлi, що здiйснюються за допомогою платформи Prozorro+ повнiстю вiдповiдають чинному законодавству, оскільки за результатами таких закупiвель оприлюднюється звiт про договiр про закупiвлю, як визначено вимогами Постанови КМУ № 169 зi змiнами.

За задумом розробників, платформа Prozorro+, зокрема, працює для потреб органiв державної  влади та мiсцевого самоврядування, військово-цивiльних адміністрацiй, гуманiтарних штабiв, Збройних сил України, спрямована на українських пiдприємцiв, iноземнi компанiї, спiвпрацює з українськими, мiжнародними донорськими організаціями та громадськими організаціями, що в свою чергу надає економічну можливість власникам бізнесу, підприємцям та іншим учасникам відновити партнерські відносини з державою.

Для того, щоб подати пропозицiю свого товару, необхiдно на веб-порталi  Уповноваженого органу https://prozorro.gov.ua/ зареєструватися на одному з  електронних майданчикiв електронної системи закупiвель, на яких реалiзовано Prozorro+, після реєстрації потрібно зв'язатися з кол-центром майданчика.

Подача пропозицій для бізнесу і публікація потреб для замовників є безкоштовними.

Більше про платформу Prozorro+ читайте на сайті Prozorro.