Думки експертів
Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Світовий ринок: виробництво молока росте в Північній півкулі, а в Океанії падає

Навесні виробництво молока-сировини збільшується в Північній півкулі, в той час коли в Океанії навпаки скорочується під впливом аномальної спеки внаслідок природного явища Ель-Ніньо. В квітні…

Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Весняний тренд: що стримує ріст світового виробництва молока?

Певне покращення надоїв в США та ЄС на початку весни поєднувалося зі скороченням обсягів виробництва молока в Океанії. Скороченню виробництва молока у сприяють погодні умови,…

Університет Вагенінгена порекомендував Європарламенту ввести плату за викиди парникових газів на молочних фермах

Дослідники з Університету Вагенінгена представили на розгляд Європарламенту низку рекомендацій, спрямованих на розвиток молочного скотарства та підтримку сільських громад. У дослідженні представлено огляд виробництва молока в 27 країнах-членах ЄС. Професор Роел Йонгеніл вважає, що виробництво молочних продуктів в ЄС значно зросло за останні 20 років, певною мірою завдяки розширенню ЄС, а останнім часом – завдяки скасуванню квот. Ці зміни на ринку відбувалися в контексті зменшення поголів'я корів, зростання обсягів надоїв молока на корову, зменшення кількості молочних ферм в умовах збільшення середнього розміру господарства.

Автори дослідження зазначили, що різні виклики, з якими стикається молочний сектор, у тому числі волатильність цін, екологічні та кліматичні проблеми і зміна поколінь, вимагають адекватної нормативно-правової бази. Вони рекомендують Європарламенту розглянути механізми, які б стимулювали або винагороджували окремих скотарів за зусилля зі скорочення викидів парникових газів на їхніх молочних фермах. На думку вчених, стимулювання скорочення викидів парникових газів шляхом впровадження технологій пом'якшення наслідків було б кращим, ніж просте скорочення виробництва молока.

Однин з інструментів, який, на думку дослідників, міг би спрацювати, передбачає надання фермерам права на певний обсяг викидів парникових газів, які вони мають в подальшому зменшувалися щороку. Після цього можна створити ринок прав доступу на викиди, встановивши ціну вуглецю. Теоретично, встановлення ціни на викиди парникових газів, вироблені фермою, стимулюватиме молочних скотарів впроваджувати технології скорочення викидів, якщо це буде дешевше, ніж вартість купівлі прав на викиди.

Згідно дослідженню, молокопереробні підприємства мають повністю усвідомлювати важливість моніторингу загальної кількості викидів, що генеруються їхніми постачальниками молока, а не зосереджуватися виключно на вуглецевому сліді виробленого молока. Автори дослідження рекомендують надавати більше підтримки технологічним рішенням, які можуть зменшити кількість робочої сили на фермах, підвищити привабливість молочного скотарства для молодого покоління, що зробить оновлення виробництва більш ймовірним.

Однак, варто розуміти, що будь-яка модернізація потребує додаткових витрат, а запропоновані рекомендації дослідниками Університета Вагенінгена можуть сприяти ще більшому зростанню собівартості виробництва молока-сировини в Європі. Це може вплинути на дорожчання молока, що не відповідає інтересам переробних підприємств та кінцевих споживачів молочної продукції.

Джерело: dairyglobal