Думки експертів
Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Світовий ринок: виробництво молока росте в Північній півкулі, а в Океанії падає

Навесні виробництво молока-сировини збільшується в Північній півкулі, в той час коли в Океанії навпаки скорочується під впливом аномальної спеки внаслідок природного явища Ель-Ніньо. В квітні…

Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Весняний тренд: що стримує ріст світового виробництва молока?

Певне покращення надоїв в США та ЄС на початку весни поєднувалося зі скороченням обсягів виробництва молока в Океанії. Скороченню виробництва молока у сприяють погодні умови,…

Господарства-отримувачі держдопомоги мають надати інфодовідку до Мінагро

Згідно умов отримання часткового держвідшкодування вартості закуплених племінних тварин чи введених в експлуатацію побудованих/реконструйованих тваринницьких або зернових об’єктів, визначених у Постанові Кабміну «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» №107 від 07.02.2018 (в редакції від 31.08.2022)  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF#Text), передбачено обов’язок господарств-отримувачів такої держдопомоги надавати інформаційну довідку до Мінагро до 15 січня впродовж 2 років після отримання держвідшкодування за племтварин; впродовж 3-х років після отримання держвідшкодування за тваринницькі чи зернові об’єкти. Аналогічно, ті господарства, що отримали спеціальну держдотацію за приріст корів власного відтворення, мають до 15 січня впродовж 2-х років після отримання дотації надати інфо-довідку про наявне поголів’я до відповідного структурного підрозділу (ОДА).

Відтак, господарства, які у 2021-му році отримали відшкодування вартості племінних тварин, повинні до 15.01.2023 року (вдруге і востаннє) надати в Мінагро заповнену форму Інформаційної довідки про наявне поголів’я тварин станом на 01 січня поточного року, зокрема поголів’я тварин, вартість яких була частково відшкодована.

Господарства, які отримали спец-дотацію за приріст корів власного відтворення у 2021-му, – мають до 15 січня 2023 року (вдруге і востаннє) надати відповідному структурному ПІДРОЗДІЛУ (ОДА) інфо-довідку про наявне поголів’я, в т.ч. те, на яке було отримано спец-дотацію..

Ті господарства, які у 2020-му оці отримали відшкодування вартості тваринницьких чи зернових об’єктів, до 15.01.2023 надають інфо-довідку втретє і востаннє, а ті, котрі отримували відшкодування об’єктів у 2021-му році – надають інфо-довідку про відшкодований об’єкт до 15.01.2023 та ще раз (востаннє) звітуватимуть до 15.01.2024. 

Завантажити форми інфо-довідок за напрямками можна за посиланням  - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-21#Text, зокрема:

*форма інформації про відшкодованих племтварин – № 21,

*форма інформації про приріст корів власного відтворення – №27,

*форма інформації про об’єкт зі зберігання/переробки зерна - №26,

*форма інформації про тваринницький об’єкт - №22,

*форма інформації про об’єкт переробки с/г продукції - №25.

! Нагадуємо, що згідно Постанови, у разі зменшення поголів’я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються суб’єктом господарювання до державного бюджету в повному обсязі в установленому законодавством порядку.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання, повертаються суб’єктом господарювання до державного бюджету.

Аналогічно: суб’єкт господарювання, якому здійснено часткове відшкодування вартості об’єктів, у разі відчуження або використання протягом перших трьох років не за цільовим призначенням відповідних об’єктів повинен повернути одержані бюджетні кошти в установленому законодавством порядку.

Однак наголошуємо, що господарства, котрі через війну втратили тварин чи об'єкти виробництва, на які отримували держпідтримку, звільнені від вимоги повертати кошти – детальніше про це https://avm-ua.org/uk/post/gospodarstva-kotri-cerez-vijnu-vtratili-tvarin-ci-obekti-virobnictva-na-aki-otrimuvali-derzpidtrimku-zvilneni-vid-vimogi-povertati-kosti .


Господарствам необхідно направити паперові версії заповнених інфо-довідок на адресу: Міністерство аграрної політики і продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ 01001 
Крім того, скан-копії відповідних форм варто надіслати на ел.адресу Відділу документообігу та контролю Мінагро  - doc@minagro.gov.ua