Думки експертів
Володимир Андрієць
аналітик Асоціації виробників молока
Асоціація виробників молока

Світова молочна криза 2020 – які сценарії подальших подій?

Аналітична платформа IFCN в період світового карантину проводить щотижневі міжнародні вебінари для оперативного обміну інформацією про стан світового молочного ринку. Українських виробників молока-сировини на платформі…

Михайло Соколов
Заступник голови
Всеукраїнська аграрна рада

Руйнування земельних міфів, або Манна небесна скасовується

Чи зросте валовий внутрішній продукт внаслідок проведення земельної реформи?

Умови та порядок набуття членства АВМ

Усім, хто бажає стати членом Асоціації виробників молока, необхідно:

 1. Ознайомитися із витягом зі Статуту Асоціації «Про членство в Асоціації»*. 
 2. Ознайомитись із порядком фінансування Асоціації*.
 3. Заповнити заяву про вступ до складу Асоціації.
 4. Надіслати заяву на email info@avm-ua.org чи факсом на номер (04744) 4-67-54.
 5. Підготувати та надати Асоціації комплект підтверджуючих документів.
 6. Сплатити вступний та перший членський внесок.

*надсилаємо за запитом на email чи факс господарства.

 

Юридичний статус асоціації

Асоціація        «Асоціація        виробників         молока»        (далі «Асоціація»)             є              добровільною,             недержавною, неприбутковою         організацією         сільськогосподарських товаровиробників,         діяльність         яких          пов’язана         з виробництвом та селекцією в галузі молочного тваринництва, які здійснюють промислове розведення великої рогатої худоби і основною, чи однією з основних, метою господарської діяльності яких є отримання прибутку від оптової торгівлі сирим молоком корів або продуктами його переробки.

Мета Асоціації

Створення, збереження, відтворення та раціональне використання племінних (генетичних) ресурсів вищої племінної (генетичної) цінності, з метою поліпшення існуючої генетичної якості тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі молочного тваринництва.

Вимоги до учасників Асоціації

Учасником Асоціації може бути суб‘єкт господарської діяльності, що є виробником сільськогосподарської продукції, діяльність якого пов’язана з виробництвом та селекцією в галузі молочного тваринництва, яке здійснює промислове розведення великої рогатої худоби та здійснює оптову торгівлю сирим молоком корів або продуктами його переробки.

Підстава для прийняття до членів асоціації
 • Заява на ім’я віце-президента асоціації Дикуна Любомира Євгеновича.
 • Надання копій  підтверджуючих документів.
 • Сплата вступного та членських внесків.

 

Бланк заяви про вступ до Асоціації виробників молока України

 

Віце-президенту Асоціації
виробників молока України
Дикуну Любомиру Євгеновичу
директора _________________
(найменування юр. особи)

__________________________

(прізвище, ім’я по-батькові )

Заява

Прошу прийняти __________ (найменування юридичної особи) до складу учасників господарської Асоціації виробників молока України. Зобов’язуємось виконувати вимоги Статуту Асоціації та рішення виборних органів Асоціації.

Дата _____

_____ Підпис

 

Комплект підтверджуючих документів

 1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.
 2. Копія Статуту.
 3. Копія довідки статистики.
 4. Копія документа про призначення керівника.
 5. Копія довідки податкової за формою 4-ОПП.
 6. Копія паспорту та коду керівника (1-ша і 2-га сторінки та прописка).
 7. Банківські та фактичні поштові реквізити, телефони, факси, адреси електронної пошти та інших засобів зв’язку.

 

Контакти

Телефон:  +38 (067) 23-27-853
Ел. пошта:    office@avm-ua.org