Наші вакансії
Список вакансій тимчасово не доступний

Окрему увагу слід приділити доопрацюванню методики нарахування ПДВ саме тваринникам

Олена Жупінас
Керівник проекту
«Гуртові закупівлі молока» АВМ

За 9 місяців поточного року господарства-члени Асоціації виробників молока (АВМ) отримали майже 10 млн грн державних дотацій за програмою квазіакумуляції ПДВ, враховуючи те, що державна підтримка була надана лише 30% учасників об’єднання. Причиною цьому стала недосконалість формули розрахунку держпідтримки за даною програмою. 

Тому Асоціація виробників молока (АВМ), Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) та ряд інших аграрних об’єднань пропонують внести корективи до запланованих витрат бюджету 2018 року на підтримку сільгоспвиробників.

На сьогодні проект бюджету Уряду передбачає на програму "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" 2 млрд 945 млн грн, з яких 2 млрд грн має піти на виплату бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, а 945 млн грн – на фінансування часткової компенсації вартості с/г техніки та обладнання українського виробництва. 

У свою чергу ми пропонуємо цю статтю витрат на рівні бюджету 2017 – 4 млрд 545 млн грн (4 млрд грн – на виплату бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції; 500 млн грн – на надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва; 45 млн грн – на страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою).

Важливим моментом бюджету 2018 для аграріїв є виділення 1 млрд грн на фінансову підтримку фермерським господарствам. Аграрні об’єднання вважають доцільним спрямувати ці кошти на допомогу сільськогосподарським кооперативам, страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень фермерських господарств. Адже майбутнє успішного українського фермерства за кооперативними об’єднаннями, які забезпечать вищу додану вартість для їхніх членів.

Ще однією із  запропонованих Урядом бюджетних програм є "Державна підтримка галузі тваринництва", в розмірі 2 млрд 300 млн грн на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та доїльних залів, на компенсацію вартості племінних порід тварин.

Профільні асоціації пропонують за даною програмою зупинитися на сумі 700 млн грн. Першу частку розміром 300 млн грн слід виділити на часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних порід тварин, а другу - 400 млн грн на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів.

Саме 700 млн грн за підрахунками АВМ та Асоціації "Свинарі України" (АСУ) має становити загальний обсяг необхідного фінансування для вищезгаданих цілей у 2018 році. Адже галузь не зможе освоїти більше, ніж зазначена сума.

Окрему увагу слід приділити доопрацюванню методики нарахування ПДВ саме тваринникам. Більшість молочнотоварних ферм займаються і вирощуванням рослинницької продукції, яку першочергово використовують для годівлі тварин. Тому рослинництво суттєво знижує базу дотацій для тваринників, що не дало змогу отримати більшу фінансову підтримку тваринникам у 2017 р.

Окрім того, варто було б розглянути виплату дотації по завершенню будівництва і введення в експлуатацію тваринницького комплексу в розрахунку за фактичну голову вирощеної тварини.

Українські новини