Думки експертів
Ігор Присяжнюк
керівник
Українська голштинська асоціація

Переваги використання сексованої сперми

Коли ми говоримо про активний розвиток генетики, перше, що спадає на думку – застосування сексованої сперми та її популяризація серед фермерських господарств.

Індекс GDT знизився на 1,2%

Останні торги GDT, які відбулися 20 березня, показали чергове, але більш суттєве зниження ціни. Знизилася ціна на всі основні торгові позиції. Середньозважена ціна тони молочних продуктів…

Діяльність АВМ

Предметом діяльності Асоціації є координація діяльності та захист інтересів її учасників у здійсненні ними діяльності, яка пов’язана з виробництвом та селекцією в галузі молочного тваринництва.

Асоціація з метою виконання статутних завдань може, зокрема, здійснювати таку діяльність:

 • підтримувати та розвивати племінну справу шляхом формування ринку племінної худоби;
 • створювати реальні механізми практичного впливу на відновлення та розвиток молочного скотарства в Україні;
 • об’єднати зусилля та можливості учасників Асоціації з метою скорочення часу і поліпшення якості реалізації Програми діяльності Асоціації;
 • брати участь у спільних дослідженнях, розробці та підготовці проектів нормативних державних актів, спрямованих на підтримку запобігання помилок і гармонізацію діючого законодавства з метою і завданням Асоціації; брати участь у розробці законопроектів і проектів підзаконних актів та актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися розвитку та відновлення молочного скотарства на Україні;
 • створити на добровільній основі практичний центр концентрації національних зусиль і ресурсів, спрямованих на підвищення ефективності молочного скотарства в Україні;
 • сприяти створенню наукової та практичної бази для вивчення, адаптації і впровадження світової практики в більшості сільськогосподарських підприємств України;
 • сприяти створенню об’єднаного науково-дослідного і сертифікаційного центрів з молочного скотарства;
 • розробляти та впроваджувати вимоги до професійної кваліфікації, здійснювати підготовку, перепідготовку та сертифікацію, за погодженням з відповідним державним органом, фахівців — працівників та учасників Асоціації;
 • контролювати виконання учасниками Асоціації норм та правил Асоціації шляхом збору інформації, проведення анкетувань, опитувань, тощо, забезпечувати їх виконання із застосуванням санкцій та інших заходів;
 • координувати зусилля учасників Асоціації з закупівлі племінної худоби, матеріально-технічних ресурсів (МТР) і їх моніторингу;
 • залучати на ринок України нові компанії — учасники ринку племінної худоби, молочного скотарства та постачальників МТР для цього ринку;
 • розповсюджувати інформацію про діяльність Асоціації та її учасників, сприяти учасникам Асоціації у налагодженні контактів з партнерами в Україні і за кордоном, в тому числі шляхом проведення виставок, ярмарок, конгресів, тощо; проводити діяльність посередника, що зв’язує між собою покупців та продавців — учасників ринку племінної худоби та молочного скотарства;
 • встановлювати та підтримувати зв’язки з іноземними фахівцями;
 • виступати сполучною ланкою в стосунках з органами державної влади і управління з питань, що стосуються інтересів учасників Асоціації;
 • робити публічні заяви і впливати на громадську думку з приводу законопроектів і проектів підзаконних актів та актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися розвитку молочного скотарства в Україні;
 • публікувати та поширювати публічно через засоби масової інформації чи з допомогою інших методів освітню та іншу відповідну інформацію щодо проблем і дій, які впливають на подальший розвиток молочного скотарства в Україні;
 • встановлювати та підтримувати постійні зв’язки з усіма органами засобів масової інформації з будь-яких питань, що стосуються мети створення та діяльності Асоціації;
 • організувати, проводити і/чи підтримувати, безпосередньо чи опосередковано, програми підвищення професійного рівня і підготовки фахівців, а також освітні конференції;
 • здійснювати представницькі функції (пов’язані з досягненням цілей Асоціації) за дорученнями вітчизняних та/або іноземних осіб, як на території України, так і за її межами;
 • співпрацювати з учасниками ринку молочного скотарства, які не є учасниками Асоціації, їх об’єднаннями і асоціаціями;
 • формувати корпоративну солідарність учасників Асоціації;
 • надавати учасникам Асоціації консультації з організаційних, зоотехнічних, ветеринарних, агрономічних, технічних та економічних питань, а також з питань проведення експертиз, маркетингових і консалтингових досліджень;
 • здійснювати співпрацю та обмін досвідом з українськими та іноземними організаціями;
 • забезпечувати можливість сумісного оцінювання нових технологій учасниками Асоціації;
 • залучати експертів, комісії і групи до вивчення проблем, що виникають у діяльності в сфері виробництва та селекції в галузі молочного тваринництва;
 • здійснювати інформаційно-методичну підтримку учасників Асоціації шляхом створення дорадчих служб та координації їх діяльності;
 • проводити навчання і підвищення кваліфікації співробітників учасників Асоціації, поширювати нові знання, сучасні технології та ринкову інформацію;
 • сприяти в отриманні учасниками Асоціації юридичної, економічної, іншої консультаційної та інформаційної допомоги; відстоювати права та інтереси учасників Асоціації в органах влади та управління, судових органах з питань, що входять до компетенції Асоціації та визнані пріоритетними Радою директорів;
 • відстоювати за погодженням з учасниками Асоціації інтереси учасників Асоціації у їхніх стосунках з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами, зокрема — на окремо визначених засадах — шляхом представництва їхніх інтересів в загальних та господарських судах та інших юрисдикційних органах;
 • організовувати і створювати умови для вирішення спорів мирним шляхом і через погодження сторін, сприяти створенню третейських судів для вирішення спорів за участю учасників Асоціації згідно чинного законодавства;
 • висловлювати своє ставлення щодо існуючих правил господарювання у сфері молочного тваринництва.