Думки експертів
Андрій Білан
Директор
Uman Labs

Основні ознаки циркуляції в стаді Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (S. aureus) спричиняє найпоширеніший тип хронічного маститу корів. Хоча в деяких тварин хвороба протікає в клінічній формі (особливо після отелення), зазвичай інфекція не…

Ігор Присяжнюк
керівник
Українська голштинська асоціація

Переваги використання сексованої сперми

Коли ми говоримо про активний розвиток генетики, перше, що спадає на думку – застосування сексованої сперми та її популяризація серед фермерських господарств.

Діяльність АВМ

Предметом діяльності Асоціації є координація діяльності та захист інтересів її учасників у здійсненні ними діяльності, яка пов’язана з виробництвом та селекцією в галузі молочного тваринництва.

Асоціація з метою виконання статутних завдань може, зокрема, здійснювати таку діяльність:

 • підтримувати та розвивати племінну справу шляхом формування ринку племінної худоби;
 • створювати реальні механізми практичного впливу на відновлення та розвиток молочного скотарства в Україні;
 • об’єднати зусилля та можливості учасників Асоціації з метою скорочення часу і поліпшення якості реалізації Програми діяльності Асоціації;
 • брати участь у спільних дослідженнях, розробці та підготовці проектів нормативних державних актів, спрямованих на підтримку запобігання помилок і гармонізацію діючого законодавства з метою і завданням Асоціації; брати участь у розробці законопроектів і проектів підзаконних актів та актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися розвитку та відновлення молочного скотарства на Україні;
 • створити на добровільній основі практичний центр концентрації національних зусиль і ресурсів, спрямованих на підвищення ефективності молочного скотарства в Україні;
 • сприяти створенню наукової та практичної бази для вивчення, адаптації і впровадження світової практики в більшості сільськогосподарських підприємств України;
 • сприяти створенню об’єднаного науково-дослідного і сертифікаційного центрів з молочного скотарства;
 • розробляти та впроваджувати вимоги до професійної кваліфікації, здійснювати підготовку, перепідготовку та сертифікацію, за погодженням з відповідним державним органом, фахівців — працівників та учасників Асоціації;
 • контролювати виконання учасниками Асоціації норм та правил Асоціації шляхом збору інформації, проведення анкетувань, опитувань, тощо, забезпечувати їх виконання із застосуванням санкцій та інших заходів;
 • координувати зусилля учасників Асоціації з закупівлі племінної худоби, матеріально-технічних ресурсів (МТР) і їх моніторингу;
 • залучати на ринок України нові компанії — учасники ринку племінної худоби, молочного скотарства та постачальників МТР для цього ринку;
 • розповсюджувати інформацію про діяльність Асоціації та її учасників, сприяти учасникам Асоціації у налагодженні контактів з партнерами в Україні і за кордоном, в тому числі шляхом проведення виставок, ярмарок, конгресів, тощо; проводити діяльність посередника, що зв’язує між собою покупців та продавців — учасників ринку племінної худоби та молочного скотарства;
 • встановлювати та підтримувати зв’язки з іноземними фахівцями;
 • виступати сполучною ланкою в стосунках з органами державної влади і управління з питань, що стосуються інтересів учасників Асоціації;
 • робити публічні заяви і впливати на громадську думку з приводу законопроектів і проектів підзаконних актів та актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися розвитку молочного скотарства в Україні;
 • публікувати та поширювати публічно через засоби масової інформації чи з допомогою інших методів освітню та іншу відповідну інформацію щодо проблем і дій, які впливають на подальший розвиток молочного скотарства в Україні;
 • встановлювати та підтримувати постійні зв’язки з усіма органами засобів масової інформації з будь-яких питань, що стосуються мети створення та діяльності Асоціації;
 • організувати, проводити і/чи підтримувати, безпосередньо чи опосередковано, програми підвищення професійного рівня і підготовки фахівців, а також освітні конференції;
 • здійснювати представницькі функції (пов’язані з досягненням цілей Асоціації) за дорученнями вітчизняних та/або іноземних осіб, як на території України, так і за її межами;
 • співпрацювати з учасниками ринку молочного скотарства, які не є учасниками Асоціації, їх об’єднаннями і асоціаціями;
 • формувати корпоративну солідарність учасників Асоціації;
 • надавати учасникам Асоціації консультації з організаційних, зоотехнічних, ветеринарних, агрономічних, технічних та економічних питань, а також з питань проведення експертиз, маркетингових і консалтингових досліджень;
 • здійснювати співпрацю та обмін досвідом з українськими та іноземними організаціями;
 • забезпечувати можливість сумісного оцінювання нових технологій учасниками Асоціації;
 • залучати експертів, комісії і групи до вивчення проблем, що виникають у діяльності в сфері виробництва та селекції в галузі молочного тваринництва;
 • здійснювати інформаційно-методичну підтримку учасників Асоціації шляхом створення дорадчих служб та координації їх діяльності;
 • проводити навчання і підвищення кваліфікації співробітників учасників Асоціації, поширювати нові знання, сучасні технології та ринкову інформацію;
 • сприяти в отриманні учасниками Асоціації юридичної, економічної, іншої консультаційної та інформаційної допомоги; відстоювати права та інтереси учасників Асоціації в органах влади та управління, судових органах з питань, що входять до компетенції Асоціації та визнані пріоритетними Радою директорів;
 • відстоювати за погодженням з учасниками Асоціації інтереси учасників Асоціації у їхніх стосунках з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами, зокрема — на окремо визначених засадах — шляхом представництва їхніх інтересів в загальних та господарських судах та інших юрисдикційних органах;
 • організовувати і створювати умови для вирішення спорів мирним шляхом і через погодження сторін, сприяти створенню третейських судів для вирішення спорів за участю учасників Асоціації згідно чинного законодавства;
 • висловлювати своє ставлення щодо існуючих правил господарювання у сфері молочного тваринництва.